Edukativni Centar

Edukativni Centar

Klient: Edukativni Centar Krusevac - nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana - urađen je dizajn web portala i redizajniran je logo

Tags: web, , design, , edukativni, , centar